Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Informacja o zbieraniu danych osobowych (związana z zastosowaniem od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – znana jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych

I. Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest ERVEDA SP. Z O.O.  z siedzibą ul. Grzybowska 87 ; 00-844 Warszawa ; NIP 5272977898 ; REGON 520483160, KRS 0000933269 ,która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO )

Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane do oznaczonych zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu niezgodnemu z prawem przetwarzaniu. Dane są przetwarzane adekwatnie do celów związanych z realizacją zamówień i obsługą klienta. Dane są przetwarzane i przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób których dotyczą nie dłużej niż 5 lat co jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie:

– nazwisko i imię
– adres zamieszkania
– adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
– adres poczty elektronicznej
– numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie.
Dane osobowe użytkownika przetwarzane są przez Adminitratora w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego użytkownika (Klienta) z administratorem (Sprzedawcą) Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.
Użytkownik może cofnąć zgodę w każdej chwili.
Przetwarzając dane osobowe administrator (Sprzedawca) zabezpiecza dane osobowe użytkownika (Klientów) przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępnić zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów :

– Firmy kurierskie przez które realizowane są wysyłki zamówionych towar
– Operatorzy systemów płatności .W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu biuro@dogscomfort.pl

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą:

– może żądać dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymywania ich kopii,

– ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

– ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych,

– ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– ma prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku wystąpienia szczególnej sytuacji, która według osoby, której dane dotyczą uzasadnia zaprzestanie przetwarzania jej danych,

– ma prawo do przenoszenia danych – jeżeli Administrator uzyskał dane na podstawie zgody lub umowy,

– ma prawo cofnąć zgodę, której udzieliła w określonym celu przetwarzania danych osobowych,

– ma prawo wnieść sprzeciw do organu nadzorczego
Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika, przez Erveda Sp. z o.o.

II. Definicje

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.dogscomfort.pl

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych serwisu

Cookies Auto Comfort – oznacza Cookies zamieszczane przez Defore, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Defore za pośrednictwem strony serwisu

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Defore, za pośrednictwem strony internetowej www.dogscomfort.pl

III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies seryjne:

są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe:

są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a.) konfiguracji serwisu

b.) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
c.) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

d.) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

e.) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

f.) uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

g.) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

h.) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

i.) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora

j.) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

k.) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

l.) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu

m.) zapamiętania lokalizacji użytkownika

n.) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

o.) analiz i badań oraz audytu oglądalności

p.) świadczenia usług reklamowych

q.) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a.) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są

pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

– www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b.) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi

analitycznych:

– Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

– Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c.) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą

serwisów społecznościowych:

– Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA
– Twitter
– Google +
– Pinterest

d.) realizacji płatności internetowych:

– www.przelewy24.pl [administrator cookies: Dial Com sp. Z o.o..]

e.) rozpoznawanie lokalizacji:

– google.com (google.maps) – [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

f.) wysyłka towarów

– www.poczta-polska.pl (adminstrator cookies :Poczta Polska S.A )
– www.gls.pl ( adminstrator cookies : GLS Polska sp. z o.o. )
– www.inpost.pl ( administrator cookies Inpost S.A )

V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika korzystającego z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.